ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ babbywing.com ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่งที่คุณต้องการ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร หรือรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด นั้น ซึ่งจะไม่จำกัดอยู่ที่ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลประเภทอื่นๆ ร่วมด้วย นอกจากนี้ บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring website addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล และเพื่อบันทึกข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ babbywing.com ที่ทำการบันทึกหน้าที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเอาไว้ โดยใช้ ID number เป็นตัวบันทึก

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีระบบตรวจสอบเพื่อให้คุณเช็คข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

ซึ่งหากคุณลงทะเบียนผ่าน babbywing.com หรือสมัครรับข่าวสารกับทางเรา คุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องได้ โดยคุณจะต้องระบุ email address และ password ที่คุณได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเรา ก่อนที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุไปแล้วผ่านทาง babbywing.com ระบุถึงความต้องการรับหรือไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ babbywing.com ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาได้

นอกจากนี้ ระบบ Cookies ยังใช้รวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ newsletter ซึ่งลูกค้าจะสามารถคลิกเข้าไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวสารและข้อมูลของเรา ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

สงวนลิขสิทธิ์

บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและบริหารการดำเนินงานของแบรนด์ Babbywing รวมถึงเป็นเจ้าของและผู้จัดทำเว็บไซต์ babbywing.com, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Babbywing ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการบริหารโดยบริษัทของเรา เราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ไฟล์อนิเมชั่น วิดีโอ รวมทั้งการจัดการข้อมูลทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ห้ามล่วงละเมิดทุกประการ จึงห้ามมิให้มีการลอกเลียนแบบเพื่อการค้า การแจกจ่าย หรือนำไปตัดต่อ ขยาย และจัดวางโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด    

ดังนั้น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีอยู่บนข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

ตราสัญลักษณ์ของบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ชื่อตราสินค้าหรือแบรนด์ และการให้บริการเฉพาะของบริษัทที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Babbywing ล้วนได้รับการรับรอง เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายของบริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด

อนุญาตประกอบการ

บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด เราได้พัฒนาเว็บไซต์ของ babbywing.com ขึ้นมา โดยมุ่งหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากการเข้าชมหรือเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าคุณจะเห็นชอบกับการปกป้องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ babbywing.com

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์

บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและบริหารการดำเนินงานของแบรนด์ BabbyWing ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายและยึดมั่นต่อคำมั่นสัญญาว่าทุกขั้นตอนของการคิดค้นและทดสอบผลผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของแบรนด์ Babbywing เราไม่เคยทดลองผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบใดๆ กับสัตว์ในทุกขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตของเราแต่อย่างใด

การรับประกันการชอปปิงอย่างปลอดภัย

Babbywing.comใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันในชื่อของ Secure Socket Layer (SSL) เพื่อรักษาข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณให้ปลอดภัย

การรับประกันการชอปปิงอย่างปลอดภัยจัดทำขึ้นสำหรับทุกธุรกรรมที่มีกับ babbywing.com ถ้ามีการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ กับบัตรเครดิตของคุณ อันเป็นผลมาจากการชอปปิงกับเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณตามขั้นตอนและระเบียบการรายงานของผู้ให้บริการดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ 

เราถือว่าคุณได้อ่านและตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้

คำศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้จะใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อตกลงทั้งหมดใดๆ  คำว่า “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” จะหมายถึง ตัวคุณ ซึ่งก็คือบุคคลที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท คำว่า “บริษัท” “ตัวเรา” “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ผู้ครอบครองและบริหารจัดการเว็บไซต์ babbywing.com คำว่า “ฝ่าย” “ทั้งสองฝ่าย” หรือ “เรา” หมายถึง ทั้งลูกค้าและตัวเรา หรือไม่ก็ลูกค้าหรือตัวเรา คำศัพท์ทั้งหมดจะอิงถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินขั้นตอนความช่วยเหลือของเราที่มีต่อลูกค้าในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้วยการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีระยะเวลากำหนดแน่นอน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่มีวัตุประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่ระบุไว้ของบริษัท โดยเป็นไปตามและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้ การใช้คำศัพท์เฉพาะใดๆ ตามที่กล่าวมาแล้วด้านบนนี้หรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ ตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือ เขา/เธอ หรือพวกเขา สามารถใช้งานสลับกันได้ ดังนั้น จึงมีความหมายถึงสิ่งเดียวกัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ พนักงานที่ได้รับอนุญาตภายในบริษัทที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเท่านั้นที่สามารถใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าแต่ละรายได้ เราตรวจสอบระบบต่างๆ และข้อมูลของเราอยู่เสมอเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา”

การรักษาข้อมูลความลับ

เราขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าและบันทึกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องอาจถูกส่งต่อถึงบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม บันทึกของลูกค้าจะถือเป็นข้อมูลความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยความลับต่อบุคคลที่สามใดๆ นอกเหนือจากผู้มีอำนาจของแบรนด์ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดถึงจะเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการที่เหมาะสม ลูกค้ามีสิทธิ์ขอดูและขอสำเนาบันทึกข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมไว้โดยที่ต้องแจ้งคำขอนั้นให้เราทราบตามสมควร ขอให้ลูกค้าเก็บรักษาสำเนาของเอกสารที่ออกให้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเรา โดยเราจะออกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า รวมถึงเอกสารประกอบ และสำเนาของบันทึกต่างๆ ตามสมควร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

เราจะไม่จำหน่าย แบ่งปัน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามใดๆ หรือใช้งานที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ ดังนั้น อีเมลใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดส่งถึงคุณจะเกี่ยวข้องกับบริการและสินค้าที่มีการตกลงกันไว้เท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบรวมถึงข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่างๆ

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นการให้ข้อมูลในแบบตามที่เป็นจริงที่มีในปัจจุบัน ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด บริษัทนี้จะ:

  • ไม่รวมถึงการรับรองหรือการรับประกันทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือที่ได้รับหรืออาจได้รับมาจากบริษัทในเครือใดๆ หรือบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงในส่วนของความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และหรือในเอกสารต่างๆ ของบริษัท และ
  • ไม่รวมถึงความรับผิดทั้งหลายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความสูญเสียต่อธุรกิจหรือผลกำไร (ไม่ว่าความสูญเสียของผลกำไรดังกล่าวนั้นจะสามารถเล็งเห็นล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม หรือเกิดขึ้นตามปกติ หรือคุณได้แจ้งบริษัทถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็ตาม) ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบและโปรแกรมของคุณ ตลอดจนข้อมูลที่อยู่ในนั้น หรือความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอื่นใด ความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา และความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเป็นเหตุมาจากการละเลยของบริษัท ข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นจะนำมาใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ของคุณในฐานะลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

การสิ้นสุดข้อตกลงและนโยบายการคืนเงิน

ทั้งลูกค้าและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงการบริการใดๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด รวมถึงการยุติบริการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการขึ้นแล้ว ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ หากถือว่าได้เริ่มให้บริการและกำลังดำเนินการอยู่ในทางปฏิบัติ เงินใดๆ ที่ชำระให้เราแล้วซึ่งเป็นการชำระเงินสำหรับการให้บริการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะได้รับการคืนเงิน

สภาพพร้อมใช้งาน

เว้นแต่ว่าจะมีการกำหนดเป็นอื่น บริการต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้ภายในประเทศที่เลือกไว้เท่านั้น การโฆษณาต่างๆ มีเจตนาเฉพาะสำหรับประเทศที่เลือกไว้แล้ว คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการประเมินความเหมาะสมต่อการดาวน์โหลด โปรแกรมและข้อความใดๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ การเผยแพร่ซ้ำหรือการตีพิมพ์ซ้ำของส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึงการกระทำดังกล่าวโดยการวางแผนหรือวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนของบริษัท บริษัทไม่รับรองว่าบริการจากเว็บไซต์นี้จะไม่ขัดข้อง ตรงเวลา หรือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ แม้เราจะให้บริการอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม โดยการใช้งานบริการนี้ คุณยินยอมที่จะชดใช้แก่บริษัท พนักงานของบริษัท ตัวแทนและบริษัทในเครือ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดและเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

การกำหนดราคา

ราคาจะเสนอในเงินบาท บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ผู้ครอบครองและบริหารงานของแบรนด์ Babbywing ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ สินค้าทั้งหมดเป็นไปตามราคาของ Babbywing เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในโปรโมชั่นหรือของขวัญ เมื่อคุณดำเนินการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ จาก Babbywing ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือไม่ย้ายเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณหากสินค้าที่สั่งซื้อถูกยกเลิกหรือหมดสต็อก คำสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสั่งซื้อที่กำหนดไว้ด้านบนในการกำหนดราคา มีการสั่งซื้อระหว่างการบำรุงรักษาเว็บและเกิดจากความผิดพลาดของระบบ

บันทึกการรับส่งข้อมูล (Log File)

เราใช้ระบบ IP Address ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน และรวบรวมข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ทั่วไปสำหรับผลรวบยอดการใช้งาน โดยที่ IP Address ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดการระบบต่างๆ การตรวจจับรูปแบบการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของเราจะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ประเภทของบราวเซอร์, เวลาในการเข้าใช้งาน/การเปิดอีเมล, URL ที่เรียกใช้ และ URL จากเว็บไซต์อื่นที่อ้างถึง ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามใดๆ และจะใช้ภายในบริษัทตามที่จำเป็นเท่านั้น ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในส่วนนี้จะไม่ถูกใช้งานนอกจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณ

คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่มีการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน เว็บไซต์ของบริษัท (หรือ ISP) มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้เราสามารถดึงรายละเอียดของผู้ใช้งานจากการเยี่ยมชมแต่ละครั้งได้ คุกกี้จะถูกใช้งานในบางหน้าของเว็บไซต์เพื่อทำหน้าที่นี้และช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมใช้งานง่ายได้ขึ้น พันธมิตรในเครือบางรายของเราอาจใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน เราได้ชี้แจงรายละเอียดประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิงก์เชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้

คุณไม่อาจสร้างลิงก์เชื่อมต่อสู่หน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การใช้งานการเก็บภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการดึงข้อมูลจากการอ่านหน้าจอเพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด จะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หากคุณทำการสร้างลิงก์เชื่อมต่อหรือสร้างสิ่งอื่นๆ ไม่ว่ารูปแบบ โดยเป็นการอ้างอิงถึงหน้าหนึ่งๆ ของเว็บไซต์นี้ การกระทำดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และข้อยกเว้นรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านบนจะบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจากการที่คุณสร้างลิงก์เชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์

ลิงก์เชื่อมต่อออกจากเว็บไซต์นี้

เราไม่ทำการติดตามหรือตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อออกจากเว็บไซต์นี้ ความเห็นต่างๆ ที่แสดงหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการแบ่งปันหรือรับรองจากเรา และไม่ควรถือว่าเราเป็นผู้เผยแพร่ความเห็น หรือเนื้อหาเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอให้ผู้ใช้งานของเราตระหนักว่าได้ออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว และควรอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อื่นใดๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ หรือประเมินโดยผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามหรือในวิธีการใดก็ตามอันเป็นผลมาจากเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

การติดต่อสื่อสาร

เรามีที่อยู่อีเมลต่างๆ สำหรับข้อซักถามที่ต่างกัน ที่อยู่อีเมลและข้อมูลการติดต่ออื่นๆ สามารถดูได้จากลิงก์ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเอกสารของบริษัท หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ระบุไว้

การใช้งานทั่วไป

โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้และการใช้งานบริการ หรือการซื้อสินค้าต่างๆ จะหมายความว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านบน) ข้อกำหนดที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องจะถูกแยกออกจากข้อกำหนดอื่นๆ และข้อกำหนดที่คงเหลืออยู่จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไป การที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข และในข้อตกลงเหล่านี้ หรือการไม่ใช้สิทธิ์เพื่อยกเลิก จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านั้นและจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือของข้อตกลงใดๆ หรือส่วนใดที่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิ์ที่มีขึ้นภายหลังในการบังคับใช้ข้อกำหนดหนึ่งๆ หรือทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมใดๆ เว้นแต่จะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยชอบจากตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัท

การแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควร การยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อของคุณจะหมายถึงการยอมรับการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีต่อข้อกำหนดเหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นบนหน้าโฮมเพจของเราและในหน้าสำคัญอื่นๆ บนเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนได้จากเว็บไซต์ของเรา จะมีการแจ้งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ไปยังบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ 30 วันล่วงหน้าก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เราแนะนำให้คุณอ่านข้อความนี้ซ้ำเป็นประจำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และ/หรือการดำเนินการสั่งจองหรือเข้าทำการตกลงเป็นการบ่งชี้ว่าคุณเข้าใจ ตกลง และยอมรับต่อข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ สิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

เราขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจของทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงการณ์ฉบับนี้จะช่วยสร้างความกระจ่างในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น