นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

BabbyWing เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราทุกชิ้นให้ถึงมือคุณในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งการกำหนดนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจจากการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ babbywing.com เราต้องการทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่านโยบายและความมุ่งมั่นของเราจะสามารถนำพาให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ BabbyWing สามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้ และเรามีความตั้งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ของเราให้สามารถครองอันดับหนึ่งในใจของกลุ่มผู้บริโภคตลอดกาล  

โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีความต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทาง BabbyWing ขอให้ท่านโปรดอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของเรา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอบริการหลังการขายออกมาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การขอเปลี่ยนสินค้า และการขอคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน ทาง Babbywing ขอแจ้งว่าบริการหลังการขายของทั้งสองส่วนนี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทางบริษัทฯ พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมานั้น ทางเรามีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ในการรับบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนสินค้าหรือการขอคืนเงิน รวมไปถึงอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าในการทำธุรกรรมกับเราและการยกเลิกสิทธิพิเศษที่ทางแบรนด์ BabbyWing ได้นำเสนอให้คุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยเช่นกัน

เหตุผลและเงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า

ลูกค้า (“ผู้ซื้อสินค้า”) สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือขอคืนเงินในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น หากท่านพบเจอปัญหาว่าผลิตภัณฑ์ของ BabbyWing ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ กรุณาแจ้งเหตุผลในการขอคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีปัญหาของท่านมากที่สุด

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ครบจำนวนตามรายละเอียดคำสั่งซื้อหรือรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์

“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ (เช่น ขนาดของสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น) 

“ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อ

“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อสินค้าได้ถูกส่งถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายในช่วงระหว่างทางจัดส่ง และ/หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกได้รับความเสียหาย (เช่น บรรจุภัณฑ์เกิดการหักและ/หรือแตกร้าว)

“หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่หมดอายุแล้ว 

สินค้าเสียหาย

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย สินค้าหมดอายุ หรือ/และได้รับสินค้าผิด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ และกรุณาแจ้งข้อมูลหมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

เมื่อทางบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะส่งรายละเอียดข้อสรุปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาไปยังท่าน และหากเราทำการแจ้งยืนยันคำขอของคุณ เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า ดังนั้นกรุณาห่อพัสดุที่ได้รับจากทางเราทั้งหมด รวมถึงของขวัญ และของแถม รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง กลับมาตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และกรุณานำส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง 

*ในกรณีสินค้าที่ส่งกลับมามีการเปลี่ยนแปลง (เช่น สินค้าได้ถูกใช้งาน เป็นต้น) เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบตามจำนวน หรือในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้ 

สินค้าผิด

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ แจ้งรายละเอียดสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด และดำเนินการแนบรูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอของท่าน ดำเนินการพิจารณาและได้ข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการส่งรายละเอียดตอบรับคำขอของท่าน เราจะดำเนินการส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุที่ได้รับจากทางเราทั้งหมด รวมถึงของขวัญ และของแถม รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง กลับมาตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และกรุณานำส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง สินค้าที่ถูกส่งคืนกลับมาหาเราต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้ เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการตรวจสอบที่ทางบริษัทฯได้รับ 

*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทาง บริษัทฯ กำหนด สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ดังนั้นสินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งสินค้ากลับมาไม่ครบ หรือในกรณีที่สินค้าที่ส่งกลับมามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรัยคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  • สินค้าที่ลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
  • สินค้าที่เกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบคำร้องขอของผู้ซื้อแต่ละคนเป็นรายกรณีๆไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ  

ขั้นตอนการยื่นขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการแจ้งไว้ในเบื้องต้น หลังจากที่เราได้รับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุและจัดส่งมายังอยู่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า โดยกรุณาส่งพัสดุด้วยระบบลงทะเบียน หรือ EMS ที่สามารถติดตามสถานะพัสดุของท่านได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนเงิน ดังนั้นกรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ และเมื่อเราได้รับพัสดุของท่านเราจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของการยื่นคืนเงินให้กับท่านให้เร็วที่สุด ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่ทางเราได้รับพัสดุ และเราไม่สามารถดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนจากท่านตามที่ได้ตกลงไว้ 

ขั้นตอนการคืนเงินหลังได้รับสินค้าคืน

ท่านจะได้รับการชดเชยภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ท่านทำการส่งคืนสินค้าและผ่านการตรวจสอบสภาพสินค้าจากทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาของขั้นตอนการชดเชยนั้นอาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราได้รับพัสดุจากท่าน (5-10 วันทำการ) รวมไปถึงเวลาที่เราทำการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ได้รับ เวลาที่เราทำการยืนยันการส่งคืนและส่งต่อกระบวนการชดเชย (3-7 วันทำการ) และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชย คืนเงินให้กับลูกค้า ( 5-10 วันทำการ)

การคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้รับพัสดุ

ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินให้ในกรณีที่สั่งสินค้าไปแล้ว 45 วันนับตั้งแต่วันที่สินค้ามีการขนส่ง หากท่านไม่ได้รับพัสดุ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมส่งหลักฐานข้อมูลและหมายเลขคำสั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคืนเงิน โดยท่านสามารถอ่านระายละเอียดเพิ่มเติมในหน้านโยบายการจัดส่งสินค้า

สภาพของสินค้าที่ส่งคืน

เราขอแนะนำแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสืนค้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้ารวมถึงของแถมที่ให้ฟรี ทั้งหมดจะต้องส่งคืนแก่บริษัทฯ (“ผู้ขาย”) ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอของสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้าและตอนเปิดพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจสอบว่าสินค้าที่ถูกนำส่งตรงกับรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่าน

ฝ่ายบริการลูกค้า

วันทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้