นโยบายการจัดส่งสินค้า


นโยบายการจัดส่งสินค้า

BabbyWing ได้มีการจัดทำนโยบายการจัดส่งสินค้าไว้ดังนี้ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ babbywing.com ซึ่งทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในระยะเวลา 3-7 วันทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่ควรทราบและสิทธิ์ของลูกค้าและข้อจำกัดในการจัดการขนส่งสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดของลูกค้า

การจัดส่งสินค้า

  • การจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ babbywing.com จะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ 
  • ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งเพื่อให้ถึงมือลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการ
  • ทาง babbywing.com ได้ใช้ระบบการขนส่งของไปรษณีย์ไทยแบบมาตรฐาน (ลงทะเบียน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการจัดส่งสินค้า 60 บาท กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 1,500 บาท ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าจัดส่ง (เฉพาะการจัดส่งภายในประเทศไทย เท่านั้น)
  • ในกรณีเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) ทางบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในกรณีดังกล่าว
  • ทาง babbywing.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
  • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น

การรับประกันการขนส่งสินค้า

ข้อมูลและเงื่อนไขการรับประกันการขนส่งสินค้า รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

  • กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีพัสดุถูกจัดส่งผิดเพราะข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้ผิด

ในกรณีที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุผิดและทำให้การขนส่งพัสดุผิดพลาด เช่น พัสดุถูกส่งไปที่อื่น หรือกรอกที่อยู่ผิด กรุณารีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดดังกล่าว

 ฝ่ายบริการลูกค้า

วันทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้